Home » Certificering

Certificering

Zorgeloos inlenen van personeel. U kunt erop vertrouwen dat wij alles goed geregeld hebben.

Wij voldoen aan alle wet- en regelgeving om chauffeurs uit te mogen zenden in het eigen en beroepsgoederenvervoer. Daarnaast zijn we aanvullend gecertificeerd op financieel en administratief gebied. Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan en garanderen dat we juridisch, financieel en administratief alles gewaarborgd hebben.

Transflexion is in het bezit van alle benodigde certificeringen om de kwaliteit van haar dienstverlening te garanderen. Wij hebben een beschikking van de Inspectie Leefomgeving en Transport en zijn gemachtigd de Verklaring van Terbeschikkingstelling te verstrekken. Dit betekent dat wij chauffeurs mogen uitzenden conform de CAO beroepsgoederenvervoer en NIWO-vergunning.
Transflexion is NEN 4400-1 gecertificeerd en opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA-keurmerk). Deze certificering is een waarborg dat Transflexion voldoet aan de
wet- en regelgevingen betreffende het ter beschikking stellen van flexkrachten. Hiermee garanderen wij een juiste aangifte en afdracht van de wettelijke verplichtingen en bent u gevrijwaard van naheffingen of boetes.
Transflexion beschikt over het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid. Deze ziet er op toe dat de (personeels)administratie op orde is, dat op tijd de belastingen en sociale verzekeringspremies worden betaald en dat de medewerkers gerechtigd zijn arbeid te verrichten.
Transflexion is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU), de branche- organisatie voor het mkb-segment in de uitzendbranche en flexmarkt.

Neem contact op