Home » Opleidingen » Klachten

Klachtenreglement Transflexion

Transflexion heeft graag tevreden klanten. Aan een goede relatie met haar cursisten, werknemers, opdrachtgevers, leveranciers en anderen hecht Transflexion grote waarde. Echter de dienstverlening blijft mensenwerk en er kan altijd iets niet naar tevredenheid verlopen. Dit kan tot gevolg hebben dat u een klacht wil indienen. Om een zorgvuldige behandeling van de klacht te waarborgen is deze klachtenregeling opgesteld

Een klacht is een schriftelijk melding door de klager over ontevredenheid met betrekking tot resultaten en/of dienstverlening van Transflexion en/of een van de medewerkers van Transflexion.

Het doel van dit klachtenreglement is het op zorgvuldige, vertrouwelijke en effectieve wijze registreren en afhandelen van klachten, het wegnemen van oorzaken en het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen.


Indienen klacht
Een klacht dient u schriftelijk in. U kunt u klacht per post sturen aan:
Transflexion
Antwoordnummer 20106
6100 WB  Echt

U kunt ook de klacht mailen naar: info@transflexion.nl of onderstaand klachtenformulier invullen en versturen.

lees verder…

 

Klacht of opmerking?

Contactgegevens

Bosstraat 1 – 7
6101 NV Echt
Nederland
K.v.K.65241908
BTW-nrNL 856034307 B01
T:+31 (0) 475 416000
F:+31 (0) 475 416009
E:info@transflexion.nl

Openingstijden

Maandag:09:00 – 17:30
Dinsdag:09:00 – 17:30
Woensdag:09:00 – 17:30
Donderdag:09:00 – 17:30
Vrijdag:09:00 – 17:30
Bezoek uren op afspraak